Turvallisuusasiakirja

LAHDENTAUKSEN TALLI

Kinnunen Arto
Kinnusentie 124
71840 Kuuslahti

Siilinjärvi

Koordinaatit: N63  E27

Turvallisuudesta vastaavat henkilöt: 

Arto Kinnunen 050 367 5055

 • yleinen turvallisuuden valvonta, suunnittelu ja ohjeistus
 • henkilökunnan koulutus ja harjoituttaminen
 • alkusammutus-ja ensiapuvälineistä vastaaminen
 • onnettomuuksien ja läheltäpiti-tilanteiden raportointi ja seuranta
 • pelastusteiden kulkukelpoisuuden valvonta
 • päivystys 24h/vrk

TYÖNTEKIJÄT

 • onnettomuustilanteessa paikalla olevat henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ottavat vastuun pelastustoimista.
 • henkilökunnalla on ensiapuvalmiudet

ASIAKKAAT

 • hevosten omistajat
 • hevosten vuokraajat
 • edellä mainittujen sukulaiset, tuttavat ja muut tallilla vierailevat henkilöt
 • liikunta-alueita vuokraavat tallin ulkopuoliset ratsukot
 • Alaikäiset lapset ovat tallin alueella aina huoltajan vastuulla

RISKIEN ARVIOINTI JA TURVALLISUUDEN SUUNNITTELU

 • Eläinten kanssa voi aina syntyä vaaratilanteita, olivatpa ne kuinka koulutettuja ja tehtäväänsä sopivia. Aina on olemassa riski että jotain sattuu.
 • Yleisimmin vaaratilanteita/onnettomuuksia aiheuttaa ihmisen oma huolimattomuus/tietämättömyys.
 • Yleisimpiä riskejä on ratsailta tai kärryiltä putoaminen, varpaiden jääminen kavion alle, hevosen puremat tai potkut, liukastumiset, kaatumiset, törmäilyt ja työvälineiden aiheuttamat vammat.
 • Myös esimerkiksi heinänpöly voi aiheuttaa yliherkkyysreaktioita.
 • Vaarojen välttämiseksi noudata tallinsääntöjä ja henkilökunnan antamia erillisiä ohjeita.
 • Hevosonnettomuuksia voidaan välttää tiedon, taidon ja muiden tallilla kävijöiden huomioon ottamisen avulla.
 • Myös ns. maalaisjärjellä voidaan välttää tallitapaturmia.
 • Tallikohtaisia turvallisuusohjeita noudattamalla onnettomuuden riskejä voidaan pienentää, mutta hevosten kanssa toimiessa niitä ei pystytä koskaan täysi poistamaan.

TOIMINTA OLOSUHTEIDEN MUUTTUESSA

 • olosuhteiden muuttuessa yllättäen tallinpitäjällä on oikeus muuttaa päivärytmiä (esim. myrskyllä hevosten tarhaus jne.)
 • keskeyttää valmennustunnit, kieltää maastoon lähteminen tms, mikäli asiakkaiden turvallisuus niin vaatii.

TYÖVÄLINEET

 • tallin siivouksessa tarvittavat välineet säilytetään niille varatuilla paikoilla niin etteivät ne aiheuta vaaraa.
 • Muut koneet, laitteet ja rakennusten/rakenteiden huoltoon käytettävä välineistö säilytetään niille varatuilla paikoilla.

RAKENNUKSET JA RAKENTEET

 • rakennusten huollosta vastaavat: Olli Kinnunen 0400 921 415  sekä  Arto Kinnunen
 • rakennuksille suoritetaan perushuolto kerran vuodessa
 • muut huoltotoimenpiteet suoritetaan tarvittaessa
 • rakennuksissa on tarvittava alkusammutus kalusto
 • Maneesi on rakennetarkastettu 2014

TOIMINTAJÄRJESTYS JA ENSIAVUN ANTAMINEN

 • paikalla olevalla henkilökuntaan kuuluvalla on aina johtamisvastuu.
 • ensiapulaukkuja löytyy tallikahviosta, maneesista ja varustehuoneesta.
 • sammuttimia löytyy maneesista, pihatosta, molemmista talleista, heinävarastosta, tilan muista rakennuksista (päärakennus, paja, viljakuivaamo)
 • sammutuspeittoja löytyy varustehuoneesta, kahviosta ja isontallin puolelta, kengityspaikan vierestä.
 • vesipisteitä löytyy isontallin molemmista päistä, pienen tallin puolelta, kahviosta, varustehuoneesta ja kahvion eteisestä.
 • hevosten lääkekaappi löytyy tallikahviosta

SAMMUTUS JA PELASTUSTEHTÄVIEN JÄRJESTELYT, EVAKUOINTISUUNNITELMA

 • hälytetään apua 112
 • asiakkaat poistetaan tallirakennuksesta/maneesista
 • hevoset siirretään tarhoihin, veräjät suljetaan
 • Hevosten evakointiin voidaan käyttää tarvittaessa myöskin maneesia
 • ryhdytään alkusammutustöihin
 • autot ja traktorit siirretään pois lisävahinkojen estämiseksi

ONNETTOMUUSKIRJANPITO JA ONNETTOMUUDEN SYYN TUTKINTA

 • turvallisuusvastaava kirjaa onnettomuudet ja läheltäpiti-tilanteet
 • vastaavien tapausten varalta mietitään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, nimetään vastuuhenkilöt ja sovitaan aikataulut toimenpiteiden toteuttamiseksi
 • toimenpiteisiin ryhdytään mahdollisimman äkkiä

TAPAUKSESTA TIEDOTTAMINEN

 • turvallisuusvastaava ilmoittaa tapauksesta tarvittaville tahoille  (poliisi, vakuutusyhtiö, työsuojelupiiri, kuluttajavirasto…)
 • turvallisuusvastaava on yhteydessä kaikkiin asianosaisiin

 

 

Turvallisuusasiakirja on laadittu Siilinjärvellä 31.10.2010

Turvallisuusasiakirja päivitetty   21.6.2019